Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4

Mikä on pelastuskoira?

Pelastuskoira on kadonneiden ihmisten etsintään koulutettu siviilikoira, jota käytetään viranomaisten apuna etsinnöissä ja muissa vastaavissa tilanteissa. Pelastuskoirat toimivat osana Vapaaehtoista Pelastuspalvelua, etsintöihin erikoiskoulutettuna ryhmänä. Viranomaisten avuksi todellisiin etsintätilanteisiin päästäkseen, niin koiran kuin ohjaajankin on kouluttauduttava täyttämään pelastuskoirakoille asetetut vaatimukset.

Pelastuskoira on monitaituri, joka tarvitsee täysipainoisesti työskennelläkseen osaamista niin maa- kuin ilmavainusta, tottelevaisuudesta sekä ketteryydestä. Viranomaisvaatimukset täyttävä koirakko on suorittanut Suomen Palveluskoiraliiton tai Suomen Pelastuskoiraliiton asettamat testit koiralle, ja ohjaaja on suorittanut vaadittavat koulutukset.  Tästä pääset Palveluskoiraliiton laatimaan koulutuskorikaavioon, joka esittää koirakon tien hälytysryhmään.

Koiran ja ohjaajan koulutus on siis säännöllistä ja tavoitteellista. Aloitteleva koirakko keskittyy koiran kouluttamisessa koiran hajuaistin ehdollistamiseen ihmisen hajuun maa- ja ilmavainutyöskentelyn avulla. Käytännössä tämä tarkoittaa jälki-, haku- ja rauniotyöskentelyn opettamista koiralle ja ohjaajalle. Tässä vaiheessa ohjaajan koulutus painottuu koiran työskentelyn ymmärtämiseen ja pelastustehtävissä tarvittavien perustaitojen omaksumiseen. Näitä taitoja ovat mm. etsintä-, suunnistus-, ensiapu-, viestintä ja ryhmänjohtamisen taidot.

Ohjaajan hallitessa pelastustehtävien perustaidot hän voi toimia etsintätehtävissä avustajana. Avustajan rooli on hyvin merkittävä osa onnistunutta etsintää. Avustajat toimivat ryhmänjohtajan määräämissä tehtävissä etsinnän eri osa-alueilla. Tyypillisesti avustajat toimivat hälytysryhmään kuuluvien pelastuskoiraohjaajien apuohjaajina.

Pelastuskoiran tulee olla paitsi kyseisiin tehtäviin koulutettu myös kuuliainen, rohkea, sosiaalinen sekä motivoitunut työskentelemään ohjaajansa kanssa. Pelastuskoiratoiminnassa ei koiran rodulla ole merkitystä, kunhan koira on rakenteeltaan terve ja hyväkuntoinen jaksaakseen työskennellä vaikeissakin olosuhteissa riittävän pitkään. Pelastuskoiran tulee kyetä työskentelemään hyvin erilaisissa tilanteissa, myös pimeissä ja kylmissä olosuhteissa. Lisäksi pelastuskoiran tulee liikkua tottuneesti erityyppisissä ympäristöissä kuten tehdasrakennuksissa, raunioissa sekä vaikeakulkuisissa maastoissa.

Pohjois-Karjalan alueen hälytysryhmässä toimii tällä hetkellä neljä koirakkoa ja 15 apuohjaaja.